Hình đại diện của arvindkataria55
@arvindkataria55
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ 16 tháng 9, 2019
0 Đề xuất

arvindkataria55

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 5 yrs of experience in the Microsoft technology (.Net) ☛ Web Technologies : HTML, Classic ASP, Asp.Net , AJAX , Web Services, JQuery, JQuery Plugins ☛ Windows Technologies : Classic Visual Basic 6.0, Vb.Net, C#, Windows Service, Multi Threading ☛ Scripting Languages : Java Script, VB Script, Jquery ☛ RDBMS : MS SQL 2008, MS SQL 2005, MS SQL 2000, MS SQL 7 ☛ NoSQL : MongoDb ☛ Web Servers : IIS ☛ IDEs : Microsoft Visual Studio 2013,Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft Visual Studio 2008 , Microsoft Visual Studio 2005 ☛ Reporting Tools : Crystal Reports 2008 , RDL reports, Jasper Report Server, iReport ☛ Version Controlling System : Visual Source Safe 6.0 , Visual Source Safe 2005, SVN ( Tortoise SVN, Ankh SVN, UberSVN), Mercurial (TortoiseHg, VisualHg, BitBucket), Git (TortoiseGit,SourceTree,Gitblit) ☛ Agile Project Management Tools : JIRA, The BugGenie, Review Board, Phabricator, MediaWiki ☛ Operating Systems : Windows 98/XP/Vista/7, Ubuntu, OpenSuse ☛ Continuous Integration Servers : Jenkins, GoCd ☛ Packaging Repository : Nuget Server, Chocolatey Server ☛ Unit testing tools : MsTest, NUnit Following project has been done by me (1)Restaurant Billing Software (2)Hospital Management system (3)Gym Management Software (4)Garment Shop Billing Software (5)Track & Trace system (6)Sales & Distribution Management less
$10 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự