Ảnh đại diện của arvindkinja
@arvindkinja
Cờ của India Manasa, India
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 03 năm 2013
1 Đề xuất

arvindkinja

Trực tuyến Ngoại tuyến
About 7 years of experience in the web development area and worked on small to large web application and meet clients expectations. Drupal org contributed module developer • Strong experience to manage project independently • Working experience of Version Control System (GitHub) • Worked with different version of drupal(D5, D6, D7 and D8) • Drupal theming, Drupal custom module. • Drupal migration. • Good experience of Drupal hooks system • Good experience of views, ubercart and drupal commerce • Good experience of openlayer map, Google Map, and Geolocation API • Chart creation using d3js api and google chart api • HTML, CSS, Javascript, MySQL, bootstrap framework • Knowledge of integration of different payment gateways like Papal, , 2checkout. Specialties: • Drupal • Wordpress • PHP, HTML, JavaScript, AJAX, XML • Drupal based CMS application • MySql • JQuery • Magento • Wordpress
$15 USD/giờ
28 đánh giá
5.5
  • 97%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 95%Đúng giờ
  • 26%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Drupal developer

Jun 2011

working here as drupal, wordpress and php developer.

Giáo dục

MCA

2009 - 2012 (3 years)

BCA

2006 - 2009 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự