Profile image of arvindkushwah9
@arvindkushwah9
Flag of India Noida, India
Member since February, 2016
3 Đề xuất

arvindkushwah9

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 4+ years experience in Ruby & Ruby on Rails framework . Expert on Git, SVN , Git Hook, Bitbucket. I use MySQL, MongoDB , PostgreSQL & Sqlite for Database Management. In front-end development I use HTML5 / HAML, CSS3 / SCSS, javascript / coffeescript. I also know about the deploy the applications on VPS Server i.e AWS EC2, Heroku, Ditital Ocean, Hostgator, Site5, BlueHost, AWS Load Balancing, Elastic Beanstalk, AWS S3 e.t.c ☆ Frameworks ☆ Ruby on Rails, Sinatra ☆ Database ☆ - PostgreSQL, MySQL, SQLite, - MongoDB, Amazon DynamoDB,AWS RDS. ☆ Front end Techniques ☆ -Angular js, Node js, Javascript, JQuery, HTML, CSS - Twitter Bootstrap, Coffeescript.
$20 USD/giờ
26 đánh giá
5.2
  • 93%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Ruby on Rails Developer

Feb 2013 - Feb 2016 (3 years)

I have 4+ years experience in Ruby & Ruby on Rails framework . Expert on Git, Git Hook, Bitbucket. I use MySQL, MongoDB , PostgreSQL & Sqlite for Database Management. In front-end development I use HTML5 / HAML, CSS3 / SCSS, javascript / coffeescript. I also know about the deploy the applications on VPS Server i.e AWS EC2, Heroku, Ditital Ocean, Hostgator, Site5, BlueHost, AWS Load Balancing, Elastic Beanstalk, AWS S3 e.t.c

Giáo dục

MCA(Master of Computor Applications)

2010 - 2013 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự