Profile image of asadanjum
@asadanjum
Member since June, 2009
0 Đề xuất

Asad Anjum

Trực tuyến Ngoại tuyến
“Graphic Designer with creative skills and extensive experience in multiple organizations”. I am enthusiastic and creative graphic designer with over 5 years experience. My strengths are Logo Design, Graphic Design, High quality illustrations, Stationery, Storyboarding, Marketing, advertising, and photography. I am passionate about good communication and collaborating with clients to facilitate creative problem solving. Will make you get 100% satisfied with the best quality service to reach the actual target.
$6 USD/giờ
1 đánh giá
1.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự