Ảnh đại diện của aseewald
@aseewald
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 02 năm 2004
0 Đề xuất

aseewald

Trực tuyến Ngoại tuyến
ALEX SEEWALD System Programmer Freelance IT Skills - Languages and platforms : Intel x86, Z80, Windows, Unix, C/C++, .NET (C#, VB), Assembly, Pascal, Perl, Java, embedded C/eVB (ARM) - Web technologies : JScript, VBScript, Flash, Xml, Php, CSS · Database : MySQL, Oracle SQL - Technical documentation : Merise II, UML 1.3 · Gfx : OpenGL, DirectX, Software 2D,3D engines - Packages : mainly Maya, Gimp - Video : Avid - Misc : Qt, MFC, Motif, Graphical Mathematics, Physical simulation models, XWindows, GNU C Previous projets - Realtime UK-wide recruitment system (C#, VB6, MySQL) - (Com-)Switch communication tool for disabled children (Com controlled switches, VB6) - French Learning CD-Rom (VB6, Video, realtime subtitling) - Magnetic Resonance Imaging - 3D brain raytracing, mapping and voxel-shapes matching. (Software rendering in C, Irix, Silicon Graphics) - Highway Multi-Agent Trafic Simulator (C++, Linux, Hp-Ux, Motif) - Assembly 3D Arkanoid-like game (DOS, i386, N-Asm) - Realtime Soundtracker/mixing engine (i386, N-Asm, DOS) Languages - French (native) · English (fluent) - German (basic) - Japanese (notions) Hobbies - Acoustic Guitar - Yoga - Amateur filmmaking - Going to the movies - realtime 3D graphics programming
$18 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự