Ảnh đại diện của ashishppatel
@ashishppatel
Cờ của India Baroda, India
Member since Ngày 21 tháng 03 năm 2004
0 Đề xuất

Ashish Patel

Trực tuyến Ngoại tuyến
Having 8.5+ Years of experience in IT industries with expertise in Agile Development, designing, implementing and managing different types of Web based sites and products. Providing solutions and suggestions to clients, colleagues and stakeholder. Now looking to make a significant contribution within design and development / leading a technical team or consultancy role on permanent management position with Agile methodologies Specialties:Technologies: ASP.NET 2.0/3.5, ASP.NET MVC 3, LINQ, Silverlight 4, WCF, XML/Xslt Languages : C#3.5/2.0, XAML, VB.NET Databases: SQL Server 2005 and 2008 Architecture: SOA, MVC CMS: Sitecore 6 Tools: MS Visual Studio 2010/2008/2005, Moq, MS Visio, StartUML, ANTS Profiler, FXCop, , Tortoise SVN, VSS, SourceAnyWhere, Telerik Controls OS: Windows 7 64 bit, Windows 2008/2003, Windows XP
$15 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự