Hình đại diện của ashishshahcs
@ashishshahcs
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 10 năm 2010
0 Đề xuất

ashishshahcs

Trực tuyến Ngoại tuyến
Ashish Shah is a Company Secretary from India having a work experience of more than 12 years in the field of Finance, Companies Act, Listing compliances in India, etc. He is also very good in Excel and Word and is able to do the work with full dedication. He is available for freelance consultancy and to do work from home, managing office assistance from home. He is expert in financial analysis, finance research, etc.
$8 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Giáo dục

ACS

2000 - 2004 (4 years)

Bachelors of Laws

2005 - 2007 (2 years)

B. Com.

1996 - 1999 (3 years)

MBA (Fin)

2009 - 2011 (2 years)

Bằng Cấp

Certificate (2007)

Kalpa-Vriksha Lerning Centre

Participating and Appreciation of role in a programme on Letter of Credit

Certificate (2004)

Cultural Wing of Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya

A Certificate for participation and excellent performance

Award (1999)

Jain Social Group's Federation

A Certificate of Appreciation for excellent Performance at Cultural Extravaganza of JAIN SOCIAL GROUP’s FEDERATION, 1st JSG YUVA Conference held in Baroda

Certificate (1996)

Computer Coaching & Consultancy Centre

Certificate from COMPUTER COACHING & CONSULTANCY CENTRE on successfully completion of computer training of DOS, Wordstar and dbase III Plus

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự