Ảnh đại diện của ashishshahcs
@ashishshahcs
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 10 năm 2010
0 Đề xuất

ashishshahcs

Trực tuyến Ngoại tuyến
Ashish Shah is a Company Secretary from India having a work experience of more than 12 years in the field of Finance, Companies Act, Listing compliances in India, etc. He is also very good in Excel and Word and is able to do the work with full dedication. He is available for freelance consultancy and to do work from home, managing office assistance from home. He is expert in financial analysis, finance research, etc.
$8 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Giáo dục

ACS

2000 - 2004 (4 years)

Bachelors of Laws

2005 - 2007 (2 years)

B. Com.

1996 - 1999 (3 years)

MBA (Fin)

2009 - 2011 (2 years)

Qualifications

Certificate (2007)

Kalpa-Vriksha Lerning Centre

Participating and Appreciation of role in a programme on Letter of Credit

Certificate (2004)

Cultural Wing of Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya

A Certificate for participation and excellent performance

Award (1999)

Jain Social Group's Federation

A Certificate of Appreciation for excellent Performance at Cultural Extravaganza of JAIN SOCIAL GROUP’s FEDERATION, 1st JSG YUVA Conference held in Baroda

Certificate (1996)

Computer Coaching & Consultancy Centre

Certificate from COMPUTER COACHING & CONSULTANCY CENTRE on successfully completion of computer training of DOS, Wordstar and dbase III Plus

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự