Hình đại diện của ashokdzpxq
@ashokdzpxq
Cờ của India Jaipur, India
Làm thành viên từ 9 tháng 4, 2015
1 Đề xuất

ashokdzpxq

Trực tuyến Ngoại tuyến
Solution design with 12 years of experience on both client and server side - J2EE,SpringBoot,Spring MVC, Hibernate,JPA,JSF,Primefaces,Swing,SpringAOP - Documentum 5.x,6.x,7.x,16.4 , Alfresco 5.X - System Architecture,Clustering,Agile. - oAuth2 Integration (Google, Facebook , Linkedin , Mailchimp, Twitter,Outlook,Pintrest) - Keycloack,Docker,JWT, Apache Kafta,ElasticSearch,AWS EC2,Stripe payment - Terracotta (ehcache) integration,Amazon S3 SDK - REST, SOAP web services - Oracle DB, MySql, Postgres,MS Sql 2005 - Source code management systems - SVN, Git,Bitbucket - Code quality and CI - Sonar, Jenkins - Java based servers - JBoss, Tomcat,Weblogic - JasperReports,Crystal Report - Build systems Maven, Ant,gradle,npm - Front end technologies - HTML4/5,XHTML, XML, CSS, JQuery, Ajax,javascript - AIX, HPUX, Linux,Windows - OCR tesseract,IText,Apache [login to view URL] Social - Excellent technical and logical problem solving skill - High-Quality conscious - Team Leading ability
$8 USD/hr
7 nhận xét
3.1
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 89%Đúng ngân sách
 • 94%Đúng hạn
 • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Technical Lead

Jan 2010 - Mar 2017 (7 years)

Software development, Designing, Technically leading team. Java ,Spring , Alfresco , Documentum

Software Engineer

Jul 2006 - Jan 2010 (3 years)

Developing applications using Java, Spring, Documentum technologies

Giáo dục

BE

2002 - 2006 (4 years)

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  87%
 • US English Level 1
  82%
 • Java Level 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự