Hình đại diện của ashokrajar
@ashokrajar
Cờ của India Madurai, India
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 04 năm 2008
0 Đề xuất

ashokrajar

Trực tuyến Ngoại tuyến
Over 9+ years of industry expertise in capacity planning, performance tuning, trouble shooting, debugging, backtracking of operating systems and applications.  Managed operations of a multi-datacenter Linux private cloud with thousands of physical hosts and many more virtual hosts  Playing a role of devops in writing code to automate the infrastructure management, software/application deployment, monitoring, reporting and benchmarking.  Passionate about Ethical Hacking and System security. Posed a significant role w.r.t application hardening, network security using iptables and IDS/IPS.  Infrastructure designing & planning with bleeding edge OSS to facilitate the engineers to connect and collaborate.
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 8
2.6
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự