Ảnh đại diện của asifjans
@asifjans
Thành viên từ March, 2008
1 Đề xuất

Spring zoom

Trực tuyến Ngoại tuyến
Web, Web Development, Web Designing, Web Software
$15 USD/giờ
5 đánh giá
4.0
  • 86%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software Developer

Sep 2007 - Jan 2009 (1 year)

I am working as senior software developer in the area of mvc, web forms. C#. MS SQL Server.

Giáo dục

BSC (Hns)

2002 - 2006 (4 years)

Chứng chỉ

Microsoft Certified for Web-Bases Client Development .NET Framework 2.0 (2010)

MicroSoft

Cerftfication in web development Microsoft Certified for Web-Bases Client Development .NET Framework 2.0

Các xuất bản

Web Development

Microsoft Certified Professional,i have more than 4 years of experience in web development using ,C#,ajax,Ms sql server and mvc.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự