Hình đại diện của asimnazir123
@asimnazir123
Thành viên từ February, 2004
0 Đề xuất

Asim N. 

oGfs: - Online Loan and Mortgages website. Client: Global Finance Services Ltd - UK () Role: worked on the development of the Website. Tools and technologies: , , Ms Access, Infragistic Controls. oTrajectori: - Corporate website for Trajectori LLC. Client: Trajectori - USA () Role: worked on the design and development of the Website. Tools and technologies: , C#, SQLServer2000.
$25 USD/giờ
7 đánh giá
2.9
  • 63%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Principal Software Engineer

Jul 2004

Lead the whole-sale banking system team through all the phases of SDLC, worked as on-site business analyst for complete whole-sale system and core-banking sub-systems. Interfaced with business users to prepare and update Business Process Requirements. Documented Software System Requirements and developed use cases and prepared workflows with UML. Worked on the analysis, design, development and deployment of whole-sale and core banking system

Giáo dục

BS(CS)

2000 - 2003 (3 years)

Chứng chỉ

Microsoft Certified Technology Specialist (Web) (2010)

Microsoft

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Web-based Client Development TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự