Hình đại diện của astercrm
@astercrm
Cờ của China Dalian, China
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 10 năm 2007
0 Đề xuất

astercrm

Trực tuyến Ngoại tuyến
Asterisk-crm is an open source crm/callcenter system desigened for asterisk users. It use ajax (xajax with php), mysql and supports pop-up, click to dial, and some other call center features. It should work with all asterisk-based system. Features: 1. Pop-up on incoming calls 2. Pop-up when dial out 3. Suggestion when enter business name or contact 4. Account/extension manager 5. Cick to dial 6. Click to transfer 7. Can be integrated with all asterisk based systems, such as Magiclink IP PBX, Trixbox ... 8. multi-language support (Chinese and English for now) 9. support external crm 10. extension status 11. Active Channels 12. predictive dialer (need asterisk be installed with asterisk) 13. agent outbound campaign
$30 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự