Ảnh đại diện của astinov
@astinov
Cờ của United States New Rochelle, Ny, United States
Member since Ngày 25 tháng 02 năm 2005
0 Đề xuất

astinov

Trực tuyến Ngoại tuyến
Lubo Astinov Resume EDUCATION " Bachelor of Arts, Berklee College of Music, Boston, Massachusetts (2003) " Major: Music Composition; Graduated with Honors " High School Diploma, 34th High School, Sofia, Bulgaria (1997) " Major: English Language WORK EXPERIENCE Online Portfolio (Web Development, Animation and Graphic Design) " Full Development of, including but not limited to: Graphic Design, Flash Animation, Action Script, HTML for Website: (204-2005) " Full Development of, including but not limited to: Graphic Design, Flash Animation, Action Script, HTML and JavaScript Coding for Website: (2001-2004) " Full Development of, including but not limited to: Graphic Design, Flash Animation, Action Script, HTML and JavaScript Coding for Website: (2004) " Full Development of Needlepoint Works On-Line Store (hosted and supported): (2004) " Bulgarian Society of Ophthalmology: - (Still in Development) " Full Development of Complete Music Solutions Website (also hosted and supported): (2002) Software Development " Online Guitar Lessons Developed with Action Script and Macromedia Flash (2005) " Developer of Web Based Educational Software for Berklee College of Music (1998-2003) " Developer of Web Educational Materials - Ingenatic GmbH (developing for BOSCH Germany, 1998-2001) " Developer for Project "Sparrow" Educational Materials (developing for the European Union, 1998-1999) Graphic Design Skills " Adobe Photoshop " Adobe Illustrator " Corel Draw Suite " Macromedia Flash (All Versions) " Paint Shop Pro " Others SKILLS/ABILITIES Computer Skills - OS and Programming " DOS, Windows 95, 98, 2000, ME, XP; Macintosh OS 9 and OS X " HTML; DHTML, JavaScript " Cascading Style Sheets " Action Script " Word, Excel, FrontPage, Corel Draw, Corel, Adobe Photoshop, Flash Macromedia and numerous others Music software " Finale, Sibelius, Cubase, Wavelab, Soundforge and many others Languages " Bulgarian - native speaker " English " Russian
$20 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự