Hình đại diện của astone50
@astone50
Thành viên từ July, 2004
0 Đề xuất

astone50

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a freelance writer with experience in the health and fitness field as a strength and conditioning specialist and a personal trainer. I have also had sales and marketing experience as a sales and marketing director for a health and fitness supplement and clothing distributor. My work as a physical education teacher has afforded me a knowledge of the educational system and my work as a volunteer firefighter and EMT has shown me many aspects of the emergency services field. I have published one fictional novel and poetry in several magazines and anthologies. I have written a monthly poetry for a local magazine and freelance articles on health and fitness, strength training, and the art of writing. I teach an adult education class on poetry writing as well. I currently do resume and grant writing to supplement my income.
$25 USD/giờ
3 đánh giá
3.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự