Hình đại diện của aswebsmart
@aswebsmart
Cờ của India Panchkula, India
Làm thành viên từ 18 tháng 4, 2018
1 Đề xuất

aswebsmart

Trực tuyến Ngoại tuyến
AS WebSmart Provides HIGH Quality Web, Mobile Development and SEO Services. Skills: PHP, MySql, HTML5, CSS, Javascript, AJAX, jQuery, Codeigniter Framework, Wordpress, Angular JS, Node JS. Our Development Services: ✅ PHP Development ✅ Ecommerce development ✅ PSD to Wordpress/Woo-Commerce ✅ Codeigniter , Wordpress, Magento ✅ CRM Development ✅ Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe InDesign ✅ Logo/Banner/Brochure designing ✅ Responsive Bootstrap ✅ Landing Page & Newsletters templates ✅ JavaScript / Jquery / Jquery UI / AJAX ✅ HTML / HTML5 & CSS / CSS3 ✅ Converting PSD to responsive HTML5/CSS3 Our Marketing Expertise: ✅ Search Engine Optimization both On-Page and Off Page ✅ Social Media Optimization Marketing ✅ Lead generation Campaign | Direct Mail ✅ Amazon, Ebay, Mobile App Store SEO and Optimization ✅ Google Adwords Campaigns Setup, Optimization and Management (PPC Programs) ✅ Online Reputation Management ✅ Conversion Rate Optimization (CRO) Availability: 10am to 7pm IST.
$10 USD/hr
35 nhận xét
4.8
  • 97%Công việc đã Hoàn thành
  • 75%Đúng ngân sách
  • 80%Đúng hạn
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Sr. Web Developer

Feb 2013 - May 2016 (3 years)

Dexdel was a good company and I did learn many technology from Dexdel.

Giáo dục

MCA

2005 - 2008 (3 years)

Bằng Cấp

PHP Certificate (2008)

Ducat Nodia

Was good experience with Ducat institute.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự