Ảnh đại diện của atheldaensley
@atheldaensley
Member since Ngày 01 tháng 09 năm 2009
0 Đề xuất

atheldaensley

Trực tuyến Ngoại tuyến
My name is Athelda Ensley. I have a variety of writing experience. I am a published author, magazine contributor, freelance writer, and blogger. I enjoy the work that I do, and consider it important to please the clients, with whom I work. My schedule is flexible, because I set my own hours. A typical work week for me, would be writing 25,000 words. I work in various genres of writing and different companies. I will provide the best work relationship, that I possibly can.
$10 USD/giờ
6 đánh giá
3.0
  • 86%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 67%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự