Hình đại diện của au12mi43gh67
@au12mi43gh67
Cờ của India Guntur, India
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

au12mi43gh67

Trực tuyến Ngoại tuyến
KINDLY DON'T FAIL TO GO THROUGH THE SECTION NAMED AS 'EDUCATION' I can't and won't participate in assessing any physical objects in my work. I can do probability tasks of statistics and all tasks of mathematics. I have completed two Java(Java is a computer programming language) tasks on Freelancer. I was rated 10 out of 10 in both the tasks by the employers. Education I have studied on my own and passed the necessary examinations(I have attempted the examinations honestly). But I can't claim the degrees(I have put them under review).
$10 USD/hr
5 nhận xét
3.2
  • 33%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự