Hình đại diện của auraspan
@auraspan
Làm thành viên từ 1 tháng 6, 2004
0 Đề xuất

auraspan

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have over 8 years of experience in design and development of E-Commerce, Internet and Intranet applications using ASP, PHP, VB, IIS, Javascript, COM, SQL Server, MySQL, Crystal Reports, MS Access to name a few. I have developed Internet, Intranet, e-commerce websites and applications using the technologies mentioned above. Few of them are. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] (clone) [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] (under development) [login to view URL] (under development) [login to view URL] (under development) OS Commerce Sites... ---------------- 1. [login to view URL] 2. [login to view URL] 3. [login to view URL] 4. [login to view URL] 5. [login to view URL] 6. [login to view URL] 7. [login to view URL] 8. [login to view URL] 9. [login to view URL] 10. [login to view URL] 11. [login to view URL] 12. [login to view URL] 13. [login to view URL] 14. [login to view URL] 17. [login to view URL] 18. [login to view URL] 19. [login to view URL] 20. [login to view URL] 21. [login to view URL] 22. [login to view URL] 23. [login to view URL] 24. [login to view URL] 25. [login to view URL] 26. [login to view URL] 27. [login to view URL] 28. [login to view URL] 29. [login to view URL] 30. [login to view URL] 31. [login to view URL] 32. [login to view URL] 33. [login to view URL] 34. [login to view URL] 35. [login to view URL] 36. [login to view URL] 37. [login to view URL] 38. [login to view URL] 39. [login to view URL] 40. [login to view URL] 41. [login to view URL] 42. [login to view URL]: [login to view URL]~ebuy86/86ebuy_catalog/ 43. [login to view URL] 43. [login to view URL] 44. [login to view URL] 45. [login to view URL]
$20 USD/hr
57 nhận xét
5.8
  • 98%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự