Hình đại diện của aurora84
@aurora84
Cờ của India Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 09 năm 2007
0 Đề xuất

aurora84

Trực tuyến Ngoại tuyến
S o f t w a r e E n g i n e e r /.../ D e s i g n C o n s u l t a n t.. G r a p h i c s .&. A n i m a t i o n ª Flash CS3 (Actionscript 2,3) ª Photoshop CS3 ª 3D Studio Max ª Illustrator CS3 ª Corel Draw ª Motion Builder (beginner level) ª Mudbox (beginner level) W e b T e c h n o l o g i e s ª HTML ª CSS ª ASP ª PHP ª javascript T e c h n i c a l S k i l l s e t ª C/C++ programming ª Action Script ª MS Visual Studio (VC++ Game Programming) ª Java Technologies ª Autocad
$20 USD/hr
1 Nhận xét
3.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự