Ảnh đại diện của automatizad
@automatizad
Member since Ngày 14 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

automatizad

Trực tuyến Ngoại tuyến
OS: linux, cisco ios, windows (all) Mail: postfix, sendmail, MS Exchange Web: apache,php DNS: bind FTP: proftpd. Proxy: squid. DB: mysql. Firewall/NAT: iptables, iproute2 Monitoring: cacti. CMS: drupal, joomla. VPN: openvpn, ipsec (racoon), PPtP VoIP: asterisk
$30 USD/giờ
1 đánh giá
1.8
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự