Ảnh đại diện của avantgarde
@avantgarde
Cờ của India
delhi, India
Thành viên từ March, 2004
0 Đề xuất

avantgarde 

Avant Garde WebAD was conceived to tread the cutting edge of Software Technology. The company is an assortment of a techno creative team enabled to provide total solutions for business in is promoted and managed by qualified professionals with experience in Project Management, System Design, Software Product Development, Strategic Marketing and HRD. Avant Garde has a successful track record of serving a large number of organizations, which are leaders in their own industries, to their complete satisfaction. We partner for architecting the digital future.
$5 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự