Ảnh đại diện của avnrao
@avnrao
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 05 năm 2005
0 Đề xuất

avnrao

Trực tuyến Ngoại tuyến
Summary: Over 7+ years of experience in system analysis, design and development of web and windows applications using Microsoft .Net and DNA technologies (3.5 Years in .Net). Excellent Expertise in system analysis, application designing and architecting with UML, OOPs, Design Patterns and technical design using C#, .Net technologies. Involved in Complete SDLC including analysis, design, development, performance testing and deployment. Technical Skills: Microsoft Certified: MCAD, , MCSE, MCDBA and MCP. In depth knowledge and experience in .Net Framework Core Concepts, Framework Class Library, ASP.Net, C#, VB.Net, , XML, XSLT, XSD Extensive experience in Web services using WSE, .Net Remoting, Localization, SOAP, Reflection, Interop Services, Microsoft Enterprise Library. Strong at application analysis and technical design using UML (visio), Object Oriented Concepts and Design Patterns. Proficient in DNA and web technologies – ASP, VB, COM, COM+, HTML, DHTML, CSS, HTCs, Jscript, VBScript, IIS. Experienced in Crystal Reports, BizTalk (including 2004), AD (LDAP), MSMQ, MS Office (including MS Project), VSS. Experienced in testing tools like Load Runner, NUnit, NDoc, FXCop, Rational Suite (Code-Coverage), Microsoft Application Center Test. Very strong at SQL Server 2000 (6 years) – Designing databases, Writing complex SQL Queries, creating scripts for Tables, indexing, triggers, Performance Tuning of SQL Queries and Stored Procedures, PSS Diag, SQL XML, DTS, Database administration.
$15 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự