Hình đại diện của AVS
@AVS
Cờ của India Chandigarh, India
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 08 năm 2004
0 Đề xuất

AVS

Trực tuyến Ngoại tuyến
Projects previously done in : * Objective C framework, C# library bridge with C++ application * PHP / MongoDB * Perl scripts * VB .net / SQL Server, MS Access, CodeBase * C# *VB / MS Access, CodeBase * ASP / MySQL, MS Access * PHP / MySQL * ActiveX Controls (e.g. google like toolbars) * MacOS programming * Mobile Apps - iPhone, iPad, Android
$25 USD/Giờ
các đánh giá về 4
3.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 40%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự