Hình đại diện của bPeou2017
@bPeou2017
Cờ của Cambodia Phnom Penh, Cambodia
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 10 năm 2017
7 Đề xuất

bPeou2017

Trực tuyến Ngoại tuyến
Thank you for visiting my profile ! ☆. Freelance web & Mobile developer: may 2013 - present ☆. Co-founder and chief geek: may 2014 - Mar 2016 ☆. Dev team lead: Apr 2016 - Nov 2017 An adaptable, results-oriented programmer bringing proven experience in AI and Web development, in TOP 1% of developers on Freelancer.com. Major Fields ✔️ Algorithm & Data Structure & Machine Learning ✔️ Python & Java & C/C# & Matlab & Mathematics ✔️ DIP& DSP ✔️ Mobile: native, ionic2, 3, Xarmarin, swift ✔️ Frontend: HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Angular.js, React.js ✔️ Backend: Django, Flask, Express, Node js, PHP, Laravel ✔️ DB: PostgreSQL, MySQL, Sqlite, MongoDB, Oracle ✔️ Magento 2, Ruby on Rails ✔️ Web scraping Experiences ✔️ Bio-Recognition using Fingerprint, Face and ECG-signal ✔️ License Plate ✔️ Image Detection and Tracking ✔️ DSP Filter Design ✔️ Uber, IPTV, Snap Chat ✔️ SaaS & AWS ✔️ Amazon 10M products images scraping, 100+ Scraper & Bots ✔️ BTC Gambling website (Node js + React js)
$35 USD/Giờ
các đánh giá về 38
6.3
 • 93%Công việc đã Hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 96%Đúng hạn
 • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Algoritm & AI Expert

Oct 2013

I've developed bio-recognition project using fingerprint, face and electrocardiogram. And I've also programmed DSP & DIP projects. At first, I simulated all of these projects in Matlab, and then embedded in devices.

Giáo dục

Bachelor of Computer Science

2008 - 2013 (5 years)

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  100%
 • Numeracy 1
  93%
 • US English Level 1
  90%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự