Hình đại diện của Baajhan
@Baajhan
Làm thành viên từ 1 tháng 4, 2004
0 Đề xuất

Baajhan

Trực tuyến Ngoại tuyến
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | |We can provide Programming; Crisp, & Neat Flash Intros, Flash Websites, and Banners for you. | | |Skill Set: | | | Web Programming : .NET, ASP.NET, VB.NET, C#, VC++, ASP, JSP, PHP, Java ( Servlets, Applets), Java Script, VB Script, |HTML, XML, XSL, CSS, WML, WMLScript, | | Languages : C, C++, VC++, VB, VB.NET, ASP.NET, [login to view URL], XSL, XML, VB(CE), VB.NET for Palm and Hand Held Devices, Java |(RMI, Applets, JDBC, Networking, Beans, Swing, JAXP, Servlets). | | Web Servers : IIS 5.0+, Apache 2.0.16 and Tomcat 4.0.3, Websphere. | | Protocols : TCP/IP, HTTP, WAP and other custom protocols built over TCP/IP such as yahoo / Jabber / MSN. | | Design Tools : Dreamweaver, Macromedia Flash , Adobe PhotoShop, Fireworks, 3D Max, Bryce 3-D | |------------------------------------------------------------- We also offer the below softwares/scripts 1)Site submitter - Submit your website to search engines 2)Meta search engine - Search multiple search engines in 1 click 3)Email extractor/email extractor for the web - Extracts email address from the WWW d)Domain expiry script(clone of domaintrax) 4)Live chat app 6)Pdf creator 7)Content management 8)website monitoring/stats 9)Auction Script - RUN AN AUCTION SITE LIKE EBAY 10)Popup killer 11)Dowloader(increase download speed+continue download from where u got disconected) 12)Ftp application 13)IE toolbar 14)Windows spy, IE spy 15)Windows/Internet History cleaner or 16)IE manager 17)Msn messenger clone 18) OUTLOOK Development (plugin,toolbars etc) 19) OUTLOOK Express Plugin/SnapIN/ToolBar
$9 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự