Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
hyderabad, india
$15 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 10:40 SA
Đã tham gia vào tháng 7 7, 2023
0 Khuyến nghị

Babuli N.

@babulinaik

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
hyderabad, india
$15 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

PPC Expert | Google Ads | Facebook Ads - 7+ Years

With over 8 years of proven expertise as a PPC Manager in Hyderabad, India, I excel in optimizing over 50 campaigns across Google Ads and Bing Ads. My strategic acumen consistently delivers exceptional results, enhancing ROI and operational efficiency for diverse businesses, including ecommerce, B2C, and B2B sectors. I possess a robust track record of maximizing campaign performance through meticulous analysis and innovative strategies. As a dedicated professional, I am committed to driving tangible results and exceeding objectives in the dynamic realm of digital advertising. I am Google Ads Expert ✔ 1. Display ads 2. Dynamic display remarketing 3. Discovery ads 4. Search ads 5. Video ads 6. Performance Max campaign creation and optimization 7. Google Shopping campaign and feed optimization 8. Google tag manager setup 9. Google analytics/GA4 10. Google search console 11. Google ads audience manager 12. Keywords research 14. Ads review and Launch 15. Monitor & Optimise 16. Set-up ad extension 17. Landing page Optimisation 18. Campaign goal( website traffic, conversion, maximum click) Here is a brief overview of what I bring to the table. Facebook ads expert 1. Brand awareness 2. Facebook followers 3. Leads generation 4. Website traffic campaign 5. Remarketing ads 6. Monitor and Optimize 7. A/B testing ads 8. Facebook pixel set-up 9. Google tag manager setup 10. Audience setup 11. Budget Optimization Quora Ads, brand awareness, Google tag manager, Technical SEO, SMM, SMO - Website audit & strategy Implementation. Why Choose Me: Proven Expertise:- With 8+ years of experience in digital marketing and a focus on Facebook and Google Ads, I have a track record of delivering exceptional results for clients across diverse industries. Tailored Approach:- I understand that every business is unique, and I will create customised strategies that align with your specific objectives and target audience.

Liên hệ Babuli N. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Campaign Manager | Ads Expert

WIN Creatives India Pvt Ltd
thg 11 2022 - Hiện tại
❖ Online Marketing strategy & consulting experience in the execution of projects dealing with Digital Marketing Strategy, Online Marketing, and Campaign Management. - Google Ads ( All platform ads) - Tag manager - Facebook Ads Specialist - Facebook Leads, Brand Awareness - Targeting and Audience Segmentation - Google Analytics - Google Search Console - Facebook Pixel setup - Targeted Audience and Placement -Retargeting and Remarketing -Analyze and Optimize -LinkedIn Leads ads - Quora Ads

Associate Campaign Manager – Operations

Vermillion AdvAgency Pvt Ltd
thg 8 2020 - thg 10 2022 (2 năm, 2 tháng)
- Google Ads Expert ( Search ads, Display ads, Location ads, Performance max Camp, Remarketing, Youtube ads ) - Landing page optimization according user friendly - Quora Leads and Traffic -Facebook Advertising Specialist ( Fb Leads, Brand Awareness Campaigns, Ad Creative Development, Targeting and Audience Segmentation, FB Pixel, FB Ads Audit, Audience ) - Google Tag manager - Google Analytics ( GA4) - Google Search Console - Technical SEO

Digital marketing

Kellton tech Ltd
thg 11 2015 - thg 6 2020 (4 năm, 7 tháng)
Job profile: Google ads Facebook ad manager Google search console Google Analytics Technical SEO Website Audit

Bằng cấp

B.Tech

Biju Patnaik University of Technology
2012
B. Tech in ETC from Synergy Institute of Engineering & Technology , Odisha

Liên hệ Babuli N. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.