Hình đại diện của backender
@backender
Làm thành viên từ 10 tháng 10, 2017
0 Đề xuất

backender

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, My name is Anisur Rahman. I'm SEO, SMM, SEM, Affiliate & Amazon expert. I'm professional Internet Marketer. I was complete many businesses to grow by Organic SEO, Social Media Marketing & Ads Campaign. Especially, I working, Keyword Research, Affiliate Product Keyword Research, Domain Research, Niche Research, SEO Report & Audit, SEO & Content Optimization, Link Building, Targeted Audience, Web Privacy & Both of On-Page SEO & Off-Page SEO with Social Media Marketing. I'm very well marketing on Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, Pinterest, LinkedIn, Google+. I was completely ranking many websites on the search engine. I will give my best experience to my clients. I believe I can handle any kinds of SEO & Internet Marketing related project. So, I want to gain my clients who can hire me. Thanks.
$5 USD/hr
2 nhận xét
2.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 17%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

SEO Expert And Digital Marketer

Aug 2017

I currently working here at all the SEO & Internet Marketing such as SEO & includes, Keyword Research, Expired Domain Research, Email Marketing, Link Building, On-Page SEO, Off-Page SEO. Social Media Marketing & Assistant. Now I handling all the SEO Related service.

Giáo dục

BSC at CSE

2014 - 2017 (3 years)

Bằng Cấp

SEO, SMM, Affiliate, Amazon & Digital Marketer. (2014)

Independent-It

I got the Professional Certificate like about SEO, SMM, Affiliate, Amazon & Digital Marketing Expert. Now I working all the includes sector.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự