Hình đại diện của Bagmanov
@Bagmanov
Cờ của Russian Federation Saint-petersburg, Russian Federation
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 03 năm 2008
0 Đề xuất

Bagmanov

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am senior developer in russian outsourcing company. Currently working for large mobile company, known all over the world. I have 4+ years of java experience. i am "sun certified java programmer" and "sun certified business component developer". Working mostly with j2ee. Application servers: glassfish, weblogic, jboss, tomcat. I have strong knowledge and vast experience in implementing business services using spring, hibernate, xfire frameworks.
1 Nhận xét
2.6
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự