Ảnh đại diện của Bagmanov
@Bagmanov
Cờ của Russian Federation Saint-petersburg, Russian Federation
Member since Ngày 13 tháng 03 năm 2008
0 Đề xuất

Bagmanov

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am senior developer in russian outsourcing company. Currently working for large mobile company, known all over the world. I have 4+ years of java experience. i am "sun certified java programmer" and "sun certified business component developer". Working mostly with j2ee. Application servers: glassfish, weblogic, jboss, tomcat. I have strong knowledge and vast experience in implementing business services using spring, hibernate, xfire frameworks.
1 đánh giá
2.6
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự