Hình đại diện của bakoonet
@bakoonet
Làm thành viên từ 8 tháng 4, 2004
0 Đề xuất

bakoonet

Trực tuyến Ngoại tuyến
## BIO 5+ years experience, i have joined rent-a-coder as my previous employee can no longer afford an inhouse coder. I am going to dedicate 5 days a week to rent-a-coder, and maintain my high standards aiming to give higher satisfaction than what is expected to the buyers. My moto, always go that little extra, and it will pay off in the long run ## Area of Expertise Web\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|-- ASP+.net, HTML, XML, PHP, Java, Application\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|-- C, C++, VB, VB.net, Java Graphics\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|- Fireworks, Freehand, Adobe All Products, Media\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|- Flash, Director, Animation Systems\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|\---|- Servers, Web Servers, Windows 98-2003, Linux RH9, Mandrake, Bakoo OS, Networking
1 Nhận xét
0.5
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự