Ảnh đại diện của balajibussol
@balajibussol
Cờ của India Alwar, India
Member since Ngày 20 tháng 02 năm 2007
0 Đề xuất

balajibussol

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm Ravindra from INDIA. I offer following services 1) Internet marketing Social Sites like Facebook, Twitter, Myspace, Youtube, Plaxo, Linkedin etc. 2) Facebook Friends/ Fans Management, Members management on Facebook groups, wall posting etc.. 3) Twitter Followers management, Posting tweets, Sending messages. 4) Myspace Friends Management, Comments Posting, Sending Flyers. 5) Linkedin connection management, posting to groups etc. 6) Youtube marketing, Friends management etc. 7) Email Marketing 8) Ads posting on Free classified sites like Craigslist, Backpage etc. 9) Forums posting 10) Link building using other social media sites like digg etc. 11) Article Submission on free Article Sites. 12) Video Submission on free video sites. 13) Data Capturing from websites. 14) List buidling
$10 USD/giờ
1 đánh giá
2.2
  • 40%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự