Ảnh đại diện của Balajiinfi
@Balajiinfi
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 02 năm 2005
0 Đề xuất

Balajiinfi

Trực tuyến Ngoại tuyến
Our expertise spans a range of operating environments, providing the knowledge and support to build the most appropriate software or web solution for you. Some of our special expertise include : ECommerce Solutions Shopping Cart :- Php, Asp, DotNet in any kind of application........ Payment Gateway:- Paypal, Verisign and many more........ Web Design Customized Flash Intros, Flash website header animations Dynamic Flash menus, Fully dynamic Flash websites Customized Website Design, Template designs Customized Frontend Screen design for Software applications 3D animations Company Logo creation, Customized Icon creation and many more... in any kind of Languages known...... We are available as per your time in messenger like MSN, YAHOO... Areas of Expertise:- Web Design & Development Windows platform solutions development Database Development Internet Applications GUI Interfaces design and development Project Management Operating Systems like: All Windows OS Linux- FreeBSD,Debian,RedHat.... we can configure server as per our requirment remotely for you Languages, Tools & Technologies: PHP/MySQL /Pgsql VB.NET,ASP.NET, C#,Visual Studio 6.0 Databases: MS SQL, MYSQL,PGSQL. Graphics: DirectX, OpenGL, Raster graphics, 2D vector graphics, 3D graphics CGI, Java, JavaScript, VBScript, Servlets, HTML, DHTML, ASP, JSP, WAP, ISAPI, Scriptlets AWK, Python, PHP, Perl, sed XML, XSL, XQL, DOM, SAX (Xerces, Xalan, MS XML, FOP/Cocoon) MFC, STL, ATL, WTL, VCL, OWL COM, DCOM, COM+, ActiveX Microsoft Information Server (IIS), Apache 1.3/2 Microsoft Internet Explorer, Netscape Communicator, Opera Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook) UML (Rational Rose, GDPro) Nessus Attack Scripting Language Help authoring tools – Forehelp, MS HTML Help
$15 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự