Hình đại diện của balajiinfosys
@balajiinfosys
Cờ của India Mumbai(bombay), India
Làm thành viên từ 12 tháng 12, 2004
0 Đề xuất

balajiinfosys

Trực tuyến Ngoại tuyến
Our expertise spans a range of operating environments, providing the knowledge and support to build the most appropriate software or web solution for you. Some of our special expertise include : ECommerce Solutions Shopping Cart :- Php, Asp, DotNet in any kind of application........ Payment Gateway:- Paypal, Verisign and many more........ Web Design Customized Flash Intros, Flash website header animations Dynamic Flash menus, Fully dynamic Flash websites Customized Website Design, Template designs Customized Frontend Screen design for Software applications 3D animations Company Logo creation, Customized Icon creation and many more... in any kind of Languages known...... We are available as per your time in messenger like MSN, YAHOO... Areas of Expertise:- Web Design & Development Windows platform solutions development Database Development Internet Applications GUI Interfaces design and development Project Management Operating Systems like: All Windows OS Linux- FreeBSD,Debian,RedHat.... we can configure server as per our requirment remotely for you Languages, Tools & Technologies: PHP/MySQL /Pgsql VB.NET,ASP.NET, C#,Visual Studio 6.0 Databases: MS SQL, MYSQL,PGSQL. Graphics: DirectX, OpenGL, Raster graphics, 2D vector graphics, 3D graphics CGI, Java, JavaScript, VBScript, Servlets, HTML, DHTML, ASP, JSP, WAP, ISAPI, Scriptlets AWK, Python, PHP, Perl, sed XML, XSL, XQL, DOM, SAX (Xerces, Xalan, MS XML, FOP/Cocoon) MFC, STL, ATL, WTL, VCL, OWL COM, DCOM, COM+, ActiveX Microsoft Information Server (IIS), Apache 1.3/2 Microsoft Internet Explorer, Netscape Communicator, Opera Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook) UML (Rational Rose, GDPro) Nessus Attack Scripting Language Help authoring tools – Forehelp, MS HTML Help
$15 USD/hr
1 Nhận xét
0.6
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự