Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự án
KHÁM PHÁ
3D Modelling 3D Rendering 3ds Max JavaScript PHP
Profile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
chennai, india
$15 USD / giờ
Hiện ở đây là 5:32 SA
Đã tham gia vào ngày tháng 8 2, 2022
0 Khuyến nghị

Balamurugan K.

@BalaMarvel

annual-level-three.svgverified.svg
5,0 (2 nhận xét)
1,6
1,6
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
chennai, india
$15 USD / giờ
50%
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Interior Design | Electrical Design |PLC SCADA IOT

Marvel Engineering and Automation is a multi-disciplinary firm which offers best in class services and solutions in the following domains, Commercial Interior Design | Furniture Design | 3D Rendering | 3D Walkthrough videos | 3D 360 panoramic | Lighting Design | Building Electrical Design | 3D BIM Modeling | Electrical Single Line Drawings | Control Schematic Drawings | Automation & Control system | PLC & SCADA programming and onsite commissioning | RaspberryPi | Arduino | Node-Red | Python | Javascript | MySQL | IIOT | IOT | GPS | GIS |
Freelancer 3D Rendering Experts India

Liên hệ Balamurugan K. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Switchgear Panels and Control Panels GA, SLD and Schematic design drawings using EPLAN software.
EPLAN-Switchgear and Control Panel Drawings
Design Electrical power panel and control panel layout in 3D.
3D Electrical Power and Control Panel Layout
Design Electrical power panel and control panel layout in 3D.
3D Electrical Power and Control Panel Layout
Design Electrical power panel and control panel layout in 3D.
3D Electrical Power and Control Panel Layout
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Design Electrical Control panel General arrangement drawings, Single line drawings and control schematic drawings.
Electrical control Panel GA, SLD and schematic drawings
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Our highly skilled Interior Design team has delivered quality workspace designs and photo realistic 3D Renderings using architectural plans and finishes to demonstrate the furniture within the space!
Commercial space planning and designing services
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
Design, supply, installation, testing and commissioning of Automation and Control Systems
Automation and Control Systems
3D Architecture & Interior Design for Residential and Commercial projects
3D Design
3D Architecture & Interior Design for Residential and Commercial projects
3D Design
3D Architecture & Interior Design for Residential and Commercial projects
3D Design
3D Architecture & Interior Design for Residential and Commercial projects
3D Design
3D Architecture & Interior Design for Residential and Commercial projects
3D Design
3D Architecture & Interior Design for Residential and Commercial projects
3D Design
3D Architecture & Interior Design for Residential and Commercial projects
3D Design
3D Architecture & Interior Design for Residential and Commercial projects
3D Design
3D Architecture & Interior Design for Residential and Commercial projects
3D Design
3D Architecture & Interior Design for Residential and Commercial projects
3D Design
3D Architecture & Interior Design for Residential and Commercial projects
3D Design
3D Architecture & Interior Design for Residential and Commercial projects
3D Design
3D Architecture & Interior Design for Residential and Commercial projects
3D Design

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 2 trong số 2 nhận xét
Lọc nhận xét theo: 1,0
$8,00 USD
Very disappointed, he started the work but kept giving weeks of excuses to not finish it
Excel Powerpoint PLC & SCADA
A
Cờ của Al M. @alokmazumdar
23 ngày trước
5,0
$60,00 USD
He is an excellent designer and it was very respectful to deal with him
3D Rendering 3ds Max 3D Modelling
A
Cờ của Abdulaziz M. @Azizlancer
5 tháng trước

Kinh nghiệm

Vice president of Business Development

Marvel Engineering and Automation
thg 1 2022 - Hiện tại
Experienced Head Of Marketing Business Development with a demonstrated history of working in the construction, electrical and automation industry. Skilled in Commercial Interior Design, Automation and Control systems, Electrical Engineering, Architectural Designs, Tender and Marketing. Highly passionate strong business development professional.

Project Manager

Puretech Engineering Private Limited
thg 11 2009 - thg 8 2021 (11 năm, 9 tháng)
Experienced Project Manager and Tender Manager with a demonstrated history of working in the construction, electrical and automation industry. Skilled in Automation and Control systems, Electrical Engineering, Architectural Designs, Tender and Marketing.

Assistant Engineer

Creative Automation Pte Ltd
thg 8 2008 - thg 10 2009 (1 năm, 2 tháng)
Worked as Assistant Engineer in Automation & Controls Industry.

Học vấn

Specialist Diploma in Construction Productivity Management

Singapore Institute of Management, Singapore 2018 - 2019
(1 năm)

Bachelor of Engineering (Electronics and Communication)

Anna University, India 2004 - 2008
(4 năm)

Bằng cấp

Python Software Development

Udemy
2021
We are expert in Python Software Development

CET Certification

Configura
2022
IDCEC approved Commercial Interior Designer

Certified KNX System Partner (Building Automation)

Institute of Technical Education, ITE
2012
We have done numerous KNX system commercial projects in Singapore.

Liên hệ Balamurugan K. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

preferredfreelancer-1.png Preferred Freelancer Program SLA 1 91% us_eng_1.png US English 1 75%

Các kỹ năng hàng đầu

3D Rendering 1 3ds Max 1 3D Modelling 1 PHP JavaScript

Xem Các Freelancer Tương Tự

3D Rendering Experts in India
3D Rendering Experts
3ds Max Animators
3D Modellers

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

3D Rendering
3ds Max
3D Modelling
PHP
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.