Ảnh đại diện của balanslava
@balanslava
Thành viên từ October, 2009
1 Đề xuất

Veaceslav_Balan

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi. My name is Veaceslav Balan. Graphic Designer with more then 15 years exp. Full Time Freelancer. I Live and born in Republic of Moldova, Chisinev city. I have a rich experience in Graphic Design. You can view my portfolio. I do Logos, Flyers, Postcards, Posters, Illustrations,Business Cards. Also I do 3D Graphics, for Industrial design, exteriors, interiors, vehicles, wrapping, shops etc,. My favorite tools is: Illustrator, Photoshiop, Flash, and 3D Max. I promice 100% quality job. Please contact me and make a order, and you will not regret on your choice. Thank You. Slava.
$25 USD/giờ
9 đánh giá
5.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự