Hình đại diện của balzajesus
@balzajesus
Cờ của Peru Barinas, Peru
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 09 năm 2017
1 Đề xuất

balzajesus

Trực tuyến Ngoại tuyến
Mi nombre es Jesús Balza, tengo 19 años, soy venezolano y vivo en Lima ,Perú. Tengo la capacidad para hacerlo: Como community manager, he gestionado redes de Miami, Ecuador, Perú, República Domincana, España y Venezuela. Como diseñador gráfico, tengo experiencia en diseño gráfico, llevo más de 2 años diseñando, doy lo mejor de mí en cada diseño y soy una persona muy creativa. ¡Espero que podamos trabajar juntos! ----------------------------------------------------------------- My name is Jesús Balza, I'm 19 years old, I'm Venezuelan and I live in Lima, Peru. I have the capacity to do it: As a community manager, I have managed networks in Miami, Ecuador, Peru, Dominican Republic, Spain and Venezuela. As a graphic designer, I have experience in graphic design, I've been designing for more than 2 years, I give my best in each design and I'm a very creative person. I hope we can work together!
$10 USD/hr
2 nhận xét
1.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Diseñador gráfico

May 2017

Es una empresa de diseño gráfico, creación de páginas web y community manager.

Community Manager

May 2017

Es una empresa de diseño gráfico, creación de páginas web y community manager.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự