Ảnh đại diện của barcasoft
@barcasoft
Cờ của Argentina Muñiz - San Miguel, Argentina
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

barcasoft

Trực tuyến Ngoại tuyến
Programming Languages: # Visual Basic # .Net Framework # Active Server Pages (ASP) # ABAP/4 # ADO/DAO/COM/ # Java # C/C++ # HTML/DHTML/DOM # Javascript # PHP # XML/XSL # Lotus Script (Lotus Notes programming) # LDAP Database Programming: # MS Access (advanced programming) # MS SQLServer # MySQL # Oracle Operating Systems Expertise: # MS Windows 200x Server versions # GNU Linux # Novell Netware 3.x 4.x 5.x 6.x # All MS Windows OSs
$25 USD/giờ
43 đánh giá
6.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự