Ảnh đại diện của bartzitz
@bartzitz
Cờ của Ukraine Uzshgorod, Ukraine
Thành viên từ February, 2006
0 Đề xuất

Boris Bartzitz

Trực tuyến Ngoại tuyến
Love beautiful and concise code. Have experience with many front- and backend technologies. Can quickly adapt to changing business requirements. Willing to learn and work with new stuff, constantly improving skills.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
2.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự