Hình đại diện của baytech
@baytech
Thành viên từ September, 2005
0 Đề xuất

baytech

Trực tuyến Ngoại tuyến
ICT support outsourcing, system analysis/design, system solutions, programming, teaching and training for stand-alone or interoperable web-based databases, LAN-based systems and personal desktop applications. Leads software development projects, website development and web programming projects, create/analyze/design projects, build programming teams, do software programming, establish and maintain LANs and internet connectivity, create documentations and transfer knowledge through training and coaching. OS platforms used are: Windows 9x/2000/XP, Linux, Unix and Mac OS. Web platforms used are: Apache web server, MS IIS, OmniHTTPd, Tomcat, CGI, PHP/XAMPP and J2EE. Databases: PostgreSQL, Interbase, MS SQL Server 2000/2005, MySQL, UniVerse, jBase, Oracle 9i/10g. Programming languages/IDE used: Visual Basic for Applications, Visual Basic .NET/Visual Studio, Java/Oracle JDeveloper 10g, PHP/NetBeans/NuSphere, HTML/XML/Macromedia Dreamweaver, Javascript, BASIC, Pascal, C and FORTRAN 77.
$20 USD/giờ
4 đánh giá
3.8
  • 80%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Giáo dục

Ph.D.

1998 - 2005 (7 years)

M.Sc.

1989 - 1994 (5 years)

B.Sc.

1984 - 1988 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự