Ảnh đại diện của beckerbao
@beckerbao
Cờ của Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 02 năm 2006
0 Đề xuất

beckerbao

Trực tuyến Ngoại tuyến
Tweetvn Website: Description: Twitter SMS in Viet Nam Project scope: All( development, design, maintenance ) Technologies:Zend Framework, Oauth, cURL. Language: English, Vietnam Website: Description: E-commerce for socola in Germany Project scope: All (development, maintenance) Technologies: ZenCart, Mysql, JQuery, AJAX, CSS2.0 Language: German Website: Description: Gold board Project scope: All (development, maintenance) Technologies: Zend Framework, Mysql, JQuery, AJAX, CSS2.0 Language: Vietnamese Description: HR Site Project scope: Development, Database Design Technical use: PHP - Zend Framework, Mysql DB Language: Vietnamese Website: Description: Website directory Project scope: All (design,development, maintenance, hosting) Technologies: Vivvo,Wordpress, PHPBB, Mysql, JQuery, AJAX, CSS2.0 Language: Vietnamese Website: Description: Website directory Project scope: All (design,development, maintenance, hosting) Technologies: Wordpress, Mysql, JQuery, AJAX, CSS2.0 Language: English Website: Description: Website directory Project scope: All (design,development, maintenance, hosting) Technologies: Wordpress, Mysql, JQuery, AJAX, CSS2.0 Language: English, French Website: Description: Website directory Project scope: All (design,development, maintenance, hosting) Technologies: Modx, Mysql, JQuery, AJAX, CSS2.0 Language: French Description: Make the plugin for calendar event Technologies: Wordpress 2.7 Language: Netherlands Description: E-Commerce Site Technology: Zencart with Wordpress. Language:English Description: Zencart module "Thick box Product Gallery" Technology: Zencart, Jquery, Thickbox
$10 USD/giờ
3 đánh giá
3.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự