Hình đại diện của BenefitsTech88
@BenefitsTech88
Cờ của Philippines Valenzuela, Philippines
Làm thành viên từ Ngày 30 tháng 06 năm 2005
0 Đề xuất

BenefitsTech88

Trực tuyến Ngoại tuyến
TECHNICAL SERVICES Online Data Entry, General Voice Transcriptions, PDF to MS Word Document Conversion, Customer Support [Email Handling Support, Online Web Customer Support], Web Marketing & Online Product Advertising [Search Engine Optimization, Social Marketing, Directory Submissions, Article Submission/Posting, Social Marketing]. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING [BPO] - Image Data Entry [scanned images or online forms] - Proofreading [articles, publishing forms, electronic data files] - Online Data Entry CUSTOMER SUPPORT SERVICES Voice Transcription [Meetings, Conferences, and Interviews], Virtual Assistants [Email Handling, Sales & Order Support] and Internet Research and Data Info Gathering. WEB MARKETING SERVICES SEO, Article Submissions, Search Engine Marketing, Forum Marketing (Signature Link Creation), Directory Submissions, Blog Creation and Submissions and Social Bookmarking Promotion
$8 USD/Giờ
các đánh giá về 3
3.1
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 6%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự