Ảnh đại diện của benreason
@benreason
Cờ của Malaysia Kota Kinabalu, Malaysia
Member since Ngày 25 tháng 02 năm 2006
1 Đề xuất

STUDIO WORKS

Trực tuyến Ngoại tuyến
When I BID YOUR PROJECT - Thats Mean I Know How To do it, and Plan to finish it quickly. - Consider your job is done. I only BID WORKS i can do - This is my passion that turn into a profession - When you accept our BID - You work & deadline are in a good hand - expert in Wordpress Oscommerce Woocoomerce Joomla magento expert in Photoshop & lightroom Digital Blending Photo manipulation High Dynamic Range editing wedding photos editing & album layout
$5 USD/giờ
6 đánh giá
3.1
  • 82%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 29%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự