Hình đại diện của Berliner
@Berliner
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 04 năm 2006
0 Đề xuất

Berliner

Trực tuyến Ngoại tuyến
Name: Viktor Samoylyk Programming Skills (Languages and Programming Systems): Object Pascal 7.0 Delphi 5.0, 7.0 SQL T-SQL Creating and Planning Databases Java (Visual Cafe, NetBeans) SQL servers: MS SQL 7.0 MS SQL 2000 FireBird 1.0 My SQL 4.0 OS: MS Windows 9x/2000AS/2003S/XP GNU/Linux, FreeBSD Working Experience: October 2002 - September 2004 worked at Sumy State University as DBA (database administrator, database creator). Main tasks: writing T-SQL scripts, DBA (database administrator) of MS SQL 7.0, software developing using Delphi; September 2004 Bank "Syntez" as software developer and DBA. Main tasks: writing T-SQL scripts (for financial analysis), DBA (database administrator) of MS SQL 7.0, MS SQL 2000 (looking after bank database), software developing using Delphi (financial analysis). Education: 1995-2002 Sumy State University (Computer Science Department, specialty Applied Mathematics). Languages: Russian - native; English - very good; German - basic knowledge (one year language practice in Germany). I am looking for a telejob as a Database creator or Delphi coder. I can send you the description of projects which I have developed.
$4 USD/hr
1 Nhận xét
1.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự