Hình đại diện của berzal
@berzal
Làm thành viên từ 17 tháng 2, 2004
0 Đề xuất

berzal

Trực tuyến Ngoại tuyến
TECHNICAL INTERESTS - Data Mining - Data Warehousing - Model-driven software development - Design patterns PROGRAMMING LANGUAGES - BASIC: Visual Basic & Visual Basic .NET - C/C++: Borland, Watcom, GNU, C++ Builder - C# - Delphi - Eiffel - Fortran 90 - Java, AspectJ - LISP - PROLOG STANDARDS - TCP/IP protocol familiy & sockets - MPI [Message Passing Interface] - PVM [Parallel Virtual Machine] - Java RMI, JINI & J2EE (EJB [Enterprise JavaBeans]) - CORBA [Common Object-Request Broker Architecture] - XML & Web Services DATABASES - IBM DB2 UDB 5.2, 6.1 & 7.1 - InterBase 5 & 6 (ISQL) - MS SQL Server 6.5 & 7 (Transact-SQL) - Oracle 7, 8, 8i & 9i2 (SQL*Plus, PL/SQL, SQL/Forms, Pro*C, Oracle Express Objects...) CLIs (Call-Level Interfaces) - BDE [Borland Database Engine] - ODBC [Open DataBase Connectivity] - JDBC [Java DataBase Connectivity] - [login to view URL] [ActiveX Data Objects for the .NET Framework]
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự