Ảnh đại diện của bestekocak
@bestekocak
Cờ của Turkey Istanbul, Turkey
Member since Ngày 13 tháng 03 năm 2005
0 Đề xuất

bestekocak

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a professional internet marketing expert located in Istanbul. I am proficient on Search Engine Optimization (SEO) , Meta Tag Optimization , Rich Media Advertising (Flash ads, interstials & superstials, streaming audio/video) , Pop-Up/Pop-Under Advertising , Pay Per Click Search Engine Campaigns and effective PPC Directory listings. I have vast experience on Sponsorships (web sites, emails, sweepstakes etc.) , Email Sponsorship Advertising , Newsletter and E-zine Advertising , Advertorial Placements , Traditional Online Banner Advertising , Email Marketing and Online Media Buying. My previous works include marketing e-commerce sites including SEO and SE submissions , directory listings , banners and integration of advertisement monitoring tools. I am familiar with working sales departments of companies. I provide marketing consultance and technical implementation services together. If interested write back to me. bestekocak at bestekocak dot tk Thanks. Beste
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự