Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
sahibzada ajit singh nagar, india
$15 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 3:06 CH
Đã tham gia vào tháng 10 31, 2023
0 Khuyến nghị

Dinesh R.

@betabytesoftware

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
sahibzada ajit singh nagar, india
$15 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Sr. Full Stack Developer

Hello, I'm Dinesh Rana, a seasoned PHP, Laravel, Wordpress, Shopify professional with over 6 years of expertise. My journey in the realm of web development has equipped me with a profound understanding of various technologies and frameworks. Here are my key strengths and areas of expertise: .Languages: Proficient in Laravel, PHP, and Core PHP, ensuring robust and scalable back-end development. .Frontend Technologies: Skilled in HTML, CSS, jQuery, JavaScript, Bootstrap, and Ajax for creating visually appealing and responsive user interfaces. .Content Management Systems (CMS): Experienced in WordPress, enabling seamless content management and website customization for clients. .Database Management: Proficient in handling databases using MySQL and PostgreSQL, ensuring efficient data management and retrieval. .API Integration: Expertise in integrating RestAPIs from third-party sources, enabling seamless communication between different software applications. .Payment Integration: Skilled in integrating various payment gateways, ensuring secure and smooth transactions for e-commerce websites. With a passion for innovation and a wealth of experience, I am committed to delivering high-quality solutions in the ever-evolving landscape of web development. Best regards, Dinesh Rana

Liên hệ Dinesh R. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11496528
11462203
11447750
11447745
11496528
11462203
11447750
11447745

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Sr. Software Developer

Himtech solutions private limited
thg 2 2017 - thg 10 2023 (6 năm, 8 tháng)
During my tenure at Himtech Solutions spanning five years, I had the opportunity to augment my skills and lead a dynamic team of eight individuals. My role was multifaceted, encompassing crucial responsibilities that significantly contributed to the company's success. At the core of my duties was understanding intricate client requirements. This involved delving deep into the nuances of each project, comprehending the client's vision, and translating these requirements into actionable code.

Học vấn

MBA

India 1996 - 1998
(2 năm)

Liên hệ Dinesh R. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.