Ảnh đại diện của BetaSoftwares
@BetaSoftwares
Cờ của India Dharwad, India
Member since Ngày 29 tháng 11 năm 2008
0 Đề xuất

BetaSoftwares

Trực tuyến Ngoại tuyến
Beta Softwares is a company situated in Bangalore and Dharwad in India. It is comprised of brainy experienced professionals, who work in parallel to the Beta's vision. The name of the company says we deliver 'CUSTOMER READY PRODUCT'.
$15 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự