Profile image of betcaro
@betcaro
Member since August, 2007
0 Đề xuất

btaylor

Trực tuyến Ngoại tuyến
Taylor has been an independent writer since the year 2000. He has written curricula and workbooks for other teachers and for library use. He writes parenting and child mental health articles for Livestrong. His other articles are on a range of topics including, but not limited to, culture, religion, small business ownership, legal issues, organic gardening and crafts. He has also authored dramatic scripts. Taylor is a current student of clinical psychology and a candidate for the master's degree in 2015.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự