Hình đại diện của BeyondDesigns
@BeyondDesigns
Cờ của India
new delhi/london, India
Thành viên từ September, 2007
0 Đề xuất

Beyond Designs

Trực tuyến Ngoại tuyến
Beyond Designs is lead by Lee Keshav. A renowned UX Director leading some of the top startups in the world. We do product and UX design for mobile and web apps. Located in London and New Delhi.
$85 USD/giờ
16 đánh giá
6.1
  • 57%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự