Ảnh đại diện của BeyondWords
@BeyondWords
Cờ của United States Rio Rancho, United States
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 07 năm 2006
0 Đề xuất

BeyondWords

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a freelance writer, using my skills to produce original writing of various styles and structures. In addition to my skills, I also employ 10 writers with exceptional writing in any area; in any style. We are a talented group that has turned writing into an art, Word Art. Our passion lies in what I like to call, "Visual Communication and Word Art." Our vision: Impress Beyond Words, sums up not only our philosophy, but our goal as well.
$30 USD/giờ
2 đánh giá
3.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự