Ảnh đại diện của bggashnik
@bggashnik
Thành viên từ April, 2008
0 Đề xuất

Martin Marinov

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am dedicated Software Engineer with a lot of experience in the field. I am passionate about what I am doing and I am willing to give 110% to satisfy the customers.
18 đánh giá
4.0
  • 81%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 23%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự